پرینت

چگونه نوع کاشی را انتخاب نمائیم!

دانستن هدف نهائی در استفاده از فضایی که می خواهیم مورد پوشش( کاشی) قرار دهیم بهترین راه برای درک مشخصاتی است که پوشش مذکور باید داشته باشد.مثلاً سعی نمایید تا مقدار مقاومت مکانیکی و یا تاثیر مواد شیمیایی و حتی فشارهای حرارتی موجود را برآورد نمائید.خوشبختانه این نکات را طراحان ساختمان انجام داده و اطلاعات لازم در رابطه با مشخصات فنی را در اختیار ما قرار خواهند داد.

پرینت

چگونه مقدار کاشی را برآورد نمائیم!

برای محاسبه مقدار کاشی مورد نیاز برای پوشش یک سطح باید علاوه بر مساحت کار به روش نصب کاشی و همچنین چیدمان و آرایش کاشی ها دقت فراوان نمود.به عنوان نمونه اگر در چیدمان کاشی کاری از بند های بزرگ استفاده خواهید کرد,مساحت این بندها می تواند در مقدار کاشی مورد نیاز تاثیر گذار باشد.